Kunst

-Et maleri er et dikt uten ord. -Konfutse

Barn er født skapende. I et tilrettelagt miljø hvor skaperglede er rådende ønsker vi å stimulere barna til å uttrykke seg visuelt. Når barna får mulighet til å være kreative og selvstendig tegne eller male det som kommer innenfra, vil de utvikle oppfattelsen av seg selv og få økt selvtillit. Når barn lager strekene sine på papir, viser de oss ikke bare en tegning. De gir oss også en viktig del av seg selv: hvordan de ser, hvordan de føler, og hvordan de tenker. Derfor kan en tegning speile et barns tanker og følelsesliv og fortelle oss mye om hvordan det egentlig har det. Papiret blir ikke bare en viktig arena å uttrykke seg på, men blir også et redskap for å bearbeide gode og vonde opplevelser, sortere følelsene og ikke minst lære av det som har skjedd.