Opptak

Søknad til opptak i barnehaven foregår via Oslo kommune https://www.oslo.kommune.no/barnehage/soke-eller-bytte-barnehageplass/

Vi ønsker dere som vil velkommen en liten runde, hver familie for seg, til å se barnehaven og snakke med oss. Send en mail til info@davinas.no og så avtaler vi når det passer best for dere. 

Det er bydelene som administrerer barnehaveopptaket.

I de private barnehavene gjøres opptaket av styrer i nært samarbeid med administrasjonen i bydel Vestre Aker.

I våre vedtekter §6 står det følgende:

 1. 6  Opptak

  Barnehagen er åpen for barn i alderen 0 til 6 år fra Vestre Aker bydel eller barn som skal flytte til bydelen. Eieren avgjør opptak i barnehagen etter følgende kriterier i nedenstående rekkefølge:

  1. Barn med funksjonshemninger og barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd har rett til prioritet ved opptak i henhold til § 13 i barnehageloven.

  2. Deretter legges vekt på hensynet til en gunstig alders- og kjønnsmessig fordeling.

  3. Barn hvor foreldre har tilknytting til barnehagen, eksempel ansatte og andre ressurspersoner som er knyttet til barnehagen nå eller tidligere, også om de er bosatt utenfor Vestre Aker bydel.

  4. Barn som har søsken som allerede går i barnehagen, først etter antall søsken og så etter aldersforskjell, der minste aldersforskjell kommer først.