Opptak

Søknad til opptak i barnehaven foregår via Oslo kommune https://www.oslo.kommune.no/barnehage/soke-eller-bytte-barnehageplass/

I forbindelse med opptaket i år har rutinene våre med besøk og omvisninger blitt satt på vent og vi har ikke hatt mulighet til å snakke og vise frem til alle dere som har spurt, selv om vi så gjerne har villet.

Nå som vi har beveget oss over på gult nivå vil vi kunne ønske dere velkommen en liten runde, hver familie for seg. Send en mail til info@davinas.no og avtal når det passer best for dere mellom kl.14.00 og ca kl.15.30. Da er de fleste barna ute og vil vil kunne bevege oss rundt i henhold til smittevernreglene.

 

Det er bydelene som administrerer barnehaveopptaket.

I de private barnehavene gjøres opptaket av styrer i nært samarbeid med administrasjonen i bydel Vestre Aker.

I våre vedtekter §6 står det følgende:

 1. 6  Opptak

  Barnehagen er åpen for barn i alderen 0 til 6 år fra Vestre Aker bydel eller barn som skal flytte til bydelen. Eieren avgjør opptak i barnehagen etter følgende kriterier i nedenstående rekkefølge:

  1. Barn med funksjonshemninger og barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd har rett til prioritet ved opptak i henhold til § 13 i barnehageloven.

  2. Deretter legges vekt på hensynet til en gunstig alders- og kjønnsmessig fordeling.

  3. Barn hvor foreldre har tilknytting til barnehagen, eksempel ansatte og andre ressurspersoner som er knyttet til barnehagen nå eller tidligere, også om de er bosatt utenfor Vestre Aker bydel.

  4. Barn som har søsken som allerede går i barnehagen, først etter antall søsken og så etter aldersforskjell, der minste aldersforskjell kommer først.