Musikk, dans og drama

”Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon” (Kunnskapsdepartementet 2011:42)

Dette året skal barna i Davinas få oppleve mange gode stunder med musikk, dans og drama. Musikken skal få ligge som en rød tråd gjennom hverdagen, og sammen med dans, bevegelse og dramalek ønsker vi at barna skal kjenne på tilhørighet og fellesskap, og få gode relasjoner. Vi ønsker at de skal få ta i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede, og dermed gi dem mulighet til å utvikle varierte uttrykksformer.        

Fra mors liv blir barn født med en trygghet rundt de ulike musiske elementene, hvor både lyd, bevegelse og rytme er fremtredende. Det musiske i oss blir tatt i bruk lenge før fødselen, og for barna er dette et helt naturlig uttrykk i hverdagen. Dessverre så avvikler de fleste sin musikalske uttrykksevne når de blir eldre, fordi man helt enkelt slutter å bruke det. 

Derfor ønsker vi at barna i Davinas skal få oppleve musikk, dans og drama som faste innslag hver eneste dag, både spontant, men også gjennom gruppearbeid i Studio, og i samlingsstund.

Musikk, dans og drama er morsomme og lystbetonte arbeidsmetoder som innbyr til kreative prosesser, samtidig som man får språk stimulans. Forsking har også vist at barn som blir eksponert for dette faget blir mer kreative i problemløsning, de har lettere for å bryte tankerekker, det stimulerer og påvirker sinnsstemning og humør, og det aktiverer sansene og opplevelsene våre.

Ifølge den amerikanske filosofen Richard Shustermann må alle mennesker øves i å motta estetiske opplevelser og erfaringer. Han mener at en estetisk erfaring blir fullendt først når impulser fra kunstopplevelsen er personliggjort og bearbeidet (Samuelsen 2008:32). Om et menneske aldri har blitt presentert for en estetisk opplevelse eller erfaring, har det svært få eller ingen forutsetninger for å knytte inntrykkene til egne livserfaringer. Jo flere estetiske opplevelser barn tar del i, jo bedre blir de til å relatere inntrykkene de får til egne liv, og jo bedre blir de til å uttrykke egne følelser og opplevelser. 

 

Vi gleder oss til en kreativ hverdag med barna deres!