Barnegruppene

I Davinas barnehave er barna delt i 3 hovedgrupper - 1-åringer i havestuen, 2-åringer i stuen i 2.etg og 3-6-åringene i 1.etasje pluss biblioteket i 2.etasje.

1-åringene er mellom 8 og 10 barn avhenige av kull

2-åringene er 9 eller 10 barn avhengige av kull

3-6-åringene  har ca 10 barn i hver aldersgruppe. Innad i den store gruppen deles de igjen i mindre grupper etter hvilke prosjekter og aktiviteter de skal være meg på.