Lek

Leken er en viktig og sentral del av barnas hverdag.

I Davinas har baran tilgang til å leke hele dagen. Det er tilrettelagt med en fin blanding av materialer som inspirerer til bearbeidelse av barnehavens tema, følelser og opplevelser av hverdagssituasjoner. Dette står side om side med materialer som inspirerer til læring på et mer individuelt nivå. Lek og læring går best når de får jobbe sammen og når det ikke er forhåndsbestemt hvilken side barna skal velge.

Leken i barnehaven strekker seg fra konstruksjon til dukkekrok og samtaler hvor de går inn i andre roller. Leken løser utfordringer, forbereder barna på det som kommer eller som alt har vært.

Leken legger tilrette for å prøve ut og øve seg på sosiale relasjoner. Hvordan kan hvert enkelt samspill med andre gå for seg på en måte som tilfredsstiller alle? 

De voksne er nære i barnas aktiviteter og er an aktiv del av barnas hverdag på ulike nivå. De voksne er barnas trygghet i utviklingen av seg selv. De skal veilede og hjelpe barna å løse utfordringene sine selv.