Tur

Tur er fast på agendaen hver uke i Davinas

I Davinas barnehage har vi faste turdager for de eldste barna. Barnehagens visjon på turdagene er å fremme barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling, samt utvikle barnas sosiale kompetanse (Rammeplan for barnehagen, 2017, s.11).

Vi bruker bevisst marka og nærmiljøet for at barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan få være i bevegelse, lek og sosial samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger.  Gjennom arbeid med fagområdet kropp, bevegelse og helse skal barnehagen bidra til at barna videreutvikler motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon og fysiske egenskaper (Rammeplan for barnehagen, 2017, s.49).

Vår egen gapahuk i skogen er blitt et fast samlingssted for båltenning, lunchspising og andre aktiviteter.

Det at vi bruker marka gjør at barna utvikler en forståelse av at vi må ta vare på naturen. I arbeid med fagområdet natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna blir glade i naturen og får erfaringer med naturen som fremmer evnen til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider. Og i tillegg skal barnehagen legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som en arena for lek og læring (Rammeplanen for barnehagen, 2017, s. 52).

Turer for barna går også nedover til byen og besøk på Oslos museer er av stor interesse. Kunstindustrimusseet er et fast turmål et par ganger i året, og de samme er Nasjonalgalleriet. Vi ønsker også å få med oss andre aktuelle utstillinger og følger nøye med på hva som beveger seg i den kunstneriske verden.

Enda en del av turkonseptet er trygg trafikk. Det er viktig å lære barna hvordan man beveger seg i trafikken, respekt for biler og andre kjøretøy og regler ved overganger og skiltlære.