Kildesortering og bærekraftig utvikling

4- og 5-åringene besøkte Norsk Gjenvinning