Vi har ventet litt i spenning, det må vi innrømme.

Her er resultatene fra foreldreundersøkelsen 2019. På nytt vil vi takke dere alle for godt og konstruktivt samarbeid!

https://www.barnehage.no/artikler/disse-275-barnehagene-er-foreldrene-aller-mest-fornoyd-med/485963

På nytt vil vi takke dere alle for godt samarbeid!

Ved å overlate barna deres til oss, ved å stille spørsmål og ved å gi oss tilbakemeldinger kan vi hele tiden utvikle oss og bli bedre. Vi gjør en bedre jobb fordi vi har et godt samarbeid og fordi vi føler deres tillit i vårt arbeid med deres barn. Vi er ydmyke og takknemlige for responsen dere har gitt oss!

Vi har et fantastisk team med langt over middels engasjerte ansatte! De har alle forskjellig tilnærming til barna og til livet - og de beriker hverandre med sin tilstedeværelse. De stiller alle opp for hverandre og viser i praksis for barna hvordan et godt samfunn utspiller seg. Vi bygger alle våre relasjoner på gjensidig respekt og toleranse og ønsker, og håper, at dette gjenspeiler seg hos barna og måten vi kommuniserer med dere foreldre på.

Ha en flott dag videre, og igjen tusen takk for tilliten! :)

Mie