Teambuilding med Trygg Seiling!

1. mai hadde hele personalgruppen en fantastisk dag med teambuilding ombord på Trygg.

Sammen med flinke og engasjerte teambuildere fra Trygg seiling hadde vi en fantastisk dag på sjøen. Som barnehagemedarbeidere fikk vi en nyttig påminnelse om hvordan vi forholder oss til følelser, tanker og kommunikasjon. Kan vi kontrollere følelsene våre, og hvis eller hvis ikke, hvordan påvirker det de rundt oss? Mange gode påminnelser om hvordan ikke bare ord, men kroppsspråket vårt påvirker kommunikasjonen vår med andre. Personalgruppen fikk en liten smak på meditasjon, og hvordan denne kan hjelpe oss å endre fokus i situasjoner som kan kreve litt mer av oss.

      

Innimellom gode samtaler fikk vi prøve å både heise seil og styre den fantastiske Hanse 548 under kyndig ledelse av Christian Magnus og Kim.

Takk for oss!