Spennende seminar med Prof. Barry Carpenter i Davinas

Da prof. Barry Carpenter kom til Norge for å promotere sin nyeste bok om jenter og autisme på Bjørknes Høyskole, tok han seg tid til å komme innom barnehaven vår og holde foredrag til en liten gruppe inviterte gjester dagen før. Vi hadde stor glede av å høre på nyeste forskning om prematurfødte barn, barn med føtalt alkoholsyndrom (FAS) og jenter med autisme.

Prof. Barry Carpenter holdt onsdag 24.04 2019 foredrag i Davinas barnehave om barn med særlige utvikling- og lærevansker. Fokuset ble lagt på barn født med FAS og de konsekvensene det medfører for senere læring, prematurfødte barn og deres hjernestruktur og kapasitet og jenter med autisme.

Frem til i dag har jenter blitt diagnostisert med autisme etter en skala beregnet på gutter. Grunnen til dette ligger langt tilbake til da "jenter ikke hadde autisme" og det at det er så mange fler gutter en jenter som oppdages at det ikke ligger nok forskning til grunn for å kunne lage engne skalaer for jenter. Dette har vi i dag mye mer kunnskap om, og prof. Carpenter presenterte oss for hvordan det oppleves å være jente med autisme. Han kunne fortelle om jenter som ikke får sin diagnose før i tenårene eller som godt voksne fordi de er, som han sier "jenter først". De vet hvordan de skal dekke over det de ikke mestrer og har ofte en årvåkent blikk for å kunne gjøre som "de andre". Det lever et liv hvor de gjør det de ser rundt seg uten å egentlig forstå hvorfor. Dette bringer ham videre til jenters mentale helse. Det er en stor sammenheng. En mønsterelev på skolen kan være sint og vanskelig hjemme.. Et sted må frustrasjon og følelser få utløp..! Viktigheten av vår kunnskap om hvordan samme diagnose oppleves forskjellig hos hvert barn er esensiell! Hvert barn er seg selv først og så kommer en diagnose, tilstand eller andre faktorer som vil hjelpe oss som lærere og omsorgspersoner å forstå sammenhenger og mønstre.

Visste du at viktigheten av å fortelle om ditt barn er født prematurt og hvor tidlig, til barnehaven eller skolen, er av avgjørende karakter for at lærere og omsorgspersoner skal kunne tilrettelegge riktig læring for akkurat ditt barn? Vi har fått høre om hjerneforskning, nevropsykologi og følelsesmessig tilknytning i sammenheng med for tidligfødte barn. Det er vanskelig å lære et barn tall og matematikk hvis banene i hjernen som koordinerer tallforståelse ikke takk å bli utviklet.

Barn født med FAS er økende i vår del av verden. På topp i dag ligger Danmark, fulgt av Sverige og Storbritannia. Norge ligger heldigvis litt lengre ned, men er også i økning. Drikking av alkohol under svangerskapet kan påvirke hjerneutvikling, organutvikling og gi adferdsvansker. Tenk at dette er den eneste diagnosen vi 100% kan forhindre ved at kvinner ikke drikker alkohol under svangerskapet. Det ene glasset på samme tid som en celledeling hos fosteret er kritisk.

Dette og litt mer informasjon satt vi igjen med etter en formiddag sammen med prof. Carpenter. Enda mer informasjon om jenter og autisme sitter avdelingslederne i Davinas igjen med etter en dags kurs på Bjørknes Høyskole.