Ferie og fridager

Barnehaven har stengt i Osloskolens ferie og fridager, med unntak av planleggingsdager.

I sommerferien er barnehaven stengt i juli.

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/ferie-og-fridager-i-skolen/#gref/c|schoolyear_2018_2019#!#gref/c|schoolyear_2018_2019